• Op mijn diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Als aangesloten coach en therapeut van
    Beroepsvereniging VIV hanteer ik de door de beroepsvereniging vastgestelde leveringsvoorwaarden.

Link: https://vivnederland.nl/wp-content/uploads/2019/03/03.7000-v2019-001-Algemene-voorwaarden-VIV.pdf

link: https://vivnederland.nl/wp-content/uploads/2016/12/basis-meldcode-nl2013.pdf

  • Het klachtenreglement van de beroepsvereniging VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitkunde) is van toepassing. 

Link: https://vivnederland.nl/wp-content/uploads/2019/03/07.1000-v2019-001-Klachtenreglement.pdf

  • Als lid van VIV beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld. Dit is het reglement Geschillencommissie wat van toepassing is.  

Link: https://www.camcoop.nl/geschillencommissie/

  • Het reglement voor de tuchtraad en de beroepscode van de VIV is van toepassing. 

Link: https://vivnederland.nl/wp-content/uploads/2019/03/07.6000-v2019-001-Reglement-voor-Tuchtrecht.pdf

Link: https://vivnederland.nl/wp-content/uploads/2019/03/03.5000-v2019-001-Beroepscode.pdf