Privacy statement

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Maar ik vind jouw privacy net zo belangrijk als jij. Daarom zorg ik ervoor dat de persoonlijke informatie die je met mij deelt, vertrouwelijk wordt behandeld. Je dossier bevat aantekeningen over onze gesprekken, eventueel aangevuld met informatie over je gezondheidstoestand. Ook worden in het dossier, indien dit voor de behandeling noodzakelijk is, gegevens opgenomen die jij zelf hebt overlegd of die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld de huisarts.

 Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens van je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens;
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

 De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid (voor zover noodzakelijk) en na overleg of waarneming wenselijk is.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie (na eerder gegeven akkoord hiervoor).
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

 Jouw rechten en mijn plicht

 • Je hebt te allen tijde recht tot inzage in jouw cliëntendossier. 
 • Je hebt te allen tijde het recht jouw gegevens te laten corrigeren en verwijderen.
 • De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals wettelijk vereist (WGBO), 20 jaar bewaard.
 •  De informatie die jij mij verstrekt hebt kunnen worden gebruikt tijdens de begeleiding, voor facturatie, om een offerte te sturen (of in overleg aan jouw werkgever of een andere betrokkene), om je te bellen, mailen, whatsapp bericht sturen als dat nodig is. Ik kan je informeren over wijzigingen of je op de hoogte stellen van nieuwe mogelijkheden of een nieuwsbrief.

 PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan indienen bij je zorgverzekeraar. Het blijft een eigen verantwoording om te informeren of de ziektekostenverzekeraar de kosten van een sessie (gedeeltelijk) vergoedt onder de aanvullende dekking van de ziektekostenverzekering (niet verzekerd onder een basisdekking).

 • Je naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Datum van de behandeling
 • Korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld psychosociaal consult of relatietherapie en de bijbehorende prestatiecode (voor de verzekeraar)
 • De kosten van het consult

 Inhoud van het dossier

 • Alle gegevens die ingevuld zijn op het intakeformulier en/of vragenformulier.
 • De behandelingsovereenkomst inclusief het informed consent (verklaring)
 • Mijn aantekeningen tijdens de consulten/gesprekken.
 • Eventuele evaluatie en tevredenheidsdocumenten en formulieren.
 • Alle gegevens die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die jij zelf hebt overlegd.
 • Het behandelplan.
 • Eventuele aanvullende informatie die jij mij mondeling hebt verstrekt tijdens onze sessies.

 Samenwerking met andere bedrijven

Vanuit de praktijk werk ik samen met de volgende organisaties met betrekking tot het verwerken van de gegevens en ben ik hiermee een verwerkingsovereenkomst aangegaan:

 • Online Boekhoudprogramma
 • Website beheerder
 • Waarneming – mocht het wenselijk zijn als ik niet meer in staat ben om zorg te bieden, dit gebeurt enkel met vooroverleg en nadrukkelijke toestemming. Hij of zij valt standaard onder de WKKGZ en heeft ook geheimhoudingsplicht

Cookie policy

Wat zijn cookies? De website van Innerflex kan gebruik (gaan) maken van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op uw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 Gebruik van permanente cookies: Met behulp van een permanente cookie ben je herkenbaar bij een nieuw bezoek op de website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen we dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

 Google Analytics cookies: Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 Cookies Social Media: Op deze website zijn buttons opgenomen (of kunnen worden opgenomen) om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook of Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook en Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Instagram en Google (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook, Instagram en Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Facebook, Instagram en Google stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 Ook werk ik met Facebook pixels (of kan ik daar in de toekomst mee werken) waardoor we de informatie en content die ik deel en advertenties die ik gebruik aan laat sluiten bij jouw interesse op basis van je website bezoek.

 In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan:  meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

 Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-03-2023. Innerflex kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.