'Niemand zegt dat een relatie makkelijk is. Liefhebben is een werkwoord.'

Relatietherapie

Wat ik in de praktijk vaak tegenkom, is ongeloof en machteloosheid. Hoe heeft het zover kunnen komen? Als het in de relatie niet  lekker loopt, heeft dit een grote impact in je leven. Wat kan je van relatietherapie verwachten?

In de eerste fase van relatietherapie gaan jullie inzicht krijgen in wat er gebeurt, het patroon in jullie relatie ontdekken. Als je dit samen leert herkennen, ontstaat er ruimte om het anders te doen. Het is belangrijk dat jullie elkaar weer gaan horen en zien, elkaar gaan begrijpen en de verbinding opnieuw tot stand brengen.

Het gaat niet om ‘wie is er fout of heeft schuld’, maar we onderzoeken met elkaar wat heeft gemaakt dat jullie in deze situatie terecht zijn gekomen. Als dat nodig is, staan we stil bij geschaad vertrouwen en daaruit voortkomende onzekerheid.

Tijdens de tweede fase leer je om je gevoelens uit te spreken en aan te geven wat belangrijk voor je is. Er ontstaat meer openheid en kwetsbaarheid in jullie relatie. Zo leren jullie weer dezelfde taal te spreken, elkaar beter aan te voelen. Samen kijken jullie naar de vorm van de relatie. Vaak leidt dit tot meer speelsheid, meer spontaniteit, meer plezier. Dit is over het algemeen ook een periode waarin de intimiteit en seksualiteit van de relatie verbetert.

De laatste fase is de nazorg fase. Hoe ga je samen de verbinding in stand houden? In het dagelijks leven is het eenvoudig om terug te vallen in oude patronen. Om jullie daarbij te ondersteunen, maak ik gebruik van een backup-plan. Hier lees je meer over dit plan.

Tenslotte nog het volgende. Ik adverteer niet met een hoog percentage aan ‘geslaagde relatietherapie’. Het kan zijn dat de wensen en verlangens tussen partners te verschillend zijn, om elkaar nog echt gelukkig te kunnen maken. Als dit kan plaatsvinden zonder verwijten, met goede afspraken, is dit waardevol, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. 

Mijn uitgangspunt in de relatietherapie is dat wij behoefte hebben aan verbinding met onze partner. Behoefte aan veiligheid en geborgenheid, aan emotionele steun. Het is belangrijk om je vrij te voelen om je gedachten en gevoelens te delen met je partner, open en eerlijk, als jij dat wilt. Dit komt onder andere tot uitdrukken in één van de door mij gebruikte technieken, EFT-relatietherapie (Emotionally Focused Couple Therapy). Inmiddels is EFT de best onderzochte relatietherapie en bewezen effectief.

Wil jij of willen jullie aan de slag met de relatie?

We plannen een eerste kennismaking- en intakegesprek van 120 minuten, waarin we uitgebreid kunnen kijken naar de uitdagingen in jullie relatie. Voorafgaande aan dit gesprek ontvangen jullie een uitgebreid vragenformulier, zodat ik al een eerste beeld kan vormen van de uitdagingen in de relatie. Mocht dit in jullie situatie niet handig zijn, bijvoorbeeld bij een crisissituatie, bespreken we dit bij het maken van een afspraak. 

Hebben jullie na dit eerste gesprek het gevoel dat mijn werkwijze jullie aanspreekt, kijken we met elkaar naar de mogelijke vervolgstappen.

Voel je vrij om contact met mij op te nemen als je vragen hebt. Dit kan telefonisch, via het contactformulier of via de whatsapp button op deze website. Ook kan je op deze manier aangeven dat je graag een afspraak wilt inplannen.

Geïrriteerd reageren of jezelf juist afsluiten zijn reacties die mensen in een bepaalde vorm van (relatie)stress vaak vertonen.