'We zijn nooit zo kwetsbaar, dan wanneer we liefhebben.'

De relatie met je partner is belangrijk in je leven. We staan er vaak niet bij stil hoe belangrijk het is om je veilig en vertrouwd te voelen bij elkaar. We realiseren ons dit pas, als het niet meer zo vanzelfsprekend is. Als jij je in bepaalde situaties niet gesteund voelt door je partner. Als jij je op momenten afvraagt of je nog wel echt belangrijk bent voor je partner. Als het gesprek niet meer vanzelf gaat. Dit soort gedachten en gevoelens geven relatiestress. Uitingen van deze stress zijn bijvoorbeeld boosheid, irritatie, frustratie, eisen stellen, verwijten maken, controleren en een reactie uitlokken. Maar ook jezelf afsluiten, afstandelijkheid en geslotenheid komen vaak als reactie voor. 

Wanneer is relatietherapie geschikt voor jullie? 

 • Jullie komen gemakkelijk in situaties terecht die irritaties oproepen en tot een ruzie kunnen leiden. 
 • De vroegere band lijkt verdwenen. Je voelt je vaker teleurgesteld, twijfelt over je relatie. Er kan sprake zijn van geschaad vertrouwen. 
 • De gesprekken verlopen steeds vaker moeizaam en geven na afloop niet het gevoel dat er iets is opgelost. 
 • Jullie hebben te maken gehad met een lastige en uitdagende situatie, waardoor de relatie onder druk is komen te staan. 
 • Behoeften en verlangens op het gebied van intimiteit en seksualiteit lopen uiteen. De vroegere verbinding op dit vlak lijkt niet meer vanzelfsprekend. 
 • Jullie relatie is best goed, maar meer speelsheid, spontaniteit en verbinding in de relatie zou fijn zijn. Je bent benieuwd wat relatietherapie kan betekenen.  

Investeren in je relatie is de moeite waard. Onderzoek toont aan hoe belangrijk een sterke en liefdevolle relatie voor ons is:

 • Het stimuleert individuele groei en ontwikkeling en heeft een positieve invloed op ons zelfbeeld. We zitten lekkerder in ons vel met de steun van een partner. 
 • Het helpt je om beter om te kunnen gaan met lastige en stressvolle gebeurtenissen.
 • Ons lichaam herstelt zich beter van een ziekte of trauma.
 • We presteren beter op ons werk en het stimuleert een eventuele carrière.
 • Het heeft een grote impact op hoe gelukkig jij je voelt in je leven en een goede invloed op de balans tussen werk en ontspanning.
 • De belevingswereld van kinderen wordt beïnvloed door de relatie van de ouders.

Ervaringen van andere koppels

‘Ik weet dat het nodig is dat we met elkaar praten, het kan zo niet meer. Hoe ik het ook probeer, het lukt gewoon niet. Ik doe zoveel moeite om een reactie te krijgen, hij negeert me gewoon. Ik krijg het gevoel dat het hem gewoon niet interesseert’. Meer herkenbare situaties lees je hier. 

‘Nu denk ik, waarom hebben we niet veel eerder de stap gezet om hulp te zoeken? We wisten allebei al veel eerder dat het niet meer klopte. We hadden de jonge jaren van onze kinderen denk ik anders kunnen beleven.’ Meer resultaten lees je hier.

'Niemand zegt dat een relatie gemakkelijk is.
Liefhebben is een werkwoord.'